Uslovi


Korišćenje

Prilikom kreiranja sadržaja našeg websajta nastojali smo da sve informacije koje možete pronaći na njemu budu tačne. Ipak, može se desiti da postoje nenamerne i slučajne greške.
poljoprivredne-masine.com zadržavaju pravo da u svakom trenutku izmene celokupan ili delimičan sadržaj podataka na websajtu, bez obaveze da o tome prethodno nekog obaveste.
poljoprivredne-masine.com ne preuzimaju nikakvu odgovornost za greške ili nedoslednosti u okviru informacija(vezane za celokupan sadržaj web stranice obuhvatajući oglase, pitanja, komentare, utiske i ostale sadržaje unete od strane korisnika) u vezi sa ovom web stranicom.
poljoprivredne-masine.com ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice koje eventualno mogu nastati usled korišćenja informacija pribavljenih direktno ili indirektno sa ove web stranice (vezane za celokupan sadržaj web stranice obuhvatajući oglase, pitanja, komentare, utiske i ostale sadržaje unete od strane korisnika).
Zadržavamo pravo neobjavljivanja oglasa, pitanja, komentara, utisaka i ostalih sadržaja koje unose korisnici za koje smatramo da su neprimereni, bez prethodne najave.

Zaštita privatnosti

Sve lične informacije koje posetioci proslede našem web sajtu smatraju se strogo poverljivim.
poljoprivredne-masine.com poštuju privatnost korisnika web sajta shodno Zakonu o bezbednosti ličnih podataka.
poljoprivredne-masine.com se obavezuje da prikupljene privatne podatke korisnika, poput e-mail adrese, imena, prezimena i ostale lične podatke, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika ustupati bilo kom trećem licu, osim u slučajevima predviđenim prinudnim normama.
Prikupljene podatke poljoprivredne-masine.com može koristit za vlastitu evidenciju istraživanja tržišta i unapređenja usluga web sajta.

Autorska prava

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela web sajta smatra se kršenjem autorskih prava.
Nije dozvoljena promena, kopiranje, umnožavanje, distribucija, prodaja ni jednog dela web sajta bez ovlašćenja administratora web sajta poljoprivredne-masine.com
Korisnik može koristiti sadržaj web sajta poljoprivredne-masine.com samo za nekomercijalnu upotrebu.
Nije dozvoljena distribucija i kopija stranica ovog web sajta.

Uslovi objave

Pristupom web sajtu poljoprivredne-masine.com se podrazumeva da je posetilac pročitao i prihvatio uslove korišćenja ovog web sajta.
Podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti.
Postavljene slike moraju biti odgovarajućeg kvaliteta i primerenog sadržaja (ne smeju biti veće od 1 MB).
Ukoliko slike ne odgovaraju navedenim kriterijumima neće biti objavljene.
poljoprivredne-masine.com ne odgovaraju za tačnost i istinitost oglasa. Za unete podatke je odgovoran oglašivač.

Ukoliko korisnik na bilo koji način krši uslove korišćenja, ometa ili usporava rad web sajta, poljoprivredne-masine.com zadržavaju pravo da korisniku zabrani pristup. poljoprivredne-masine.com zadržavaju pravo preduzeti odgovarajuće pravne mere protiv tog korisnika i zahtevati nadoknadu za nastalu štetu ili gubitak.


Prihvatate da nećete slati uvredljive, vulgarne, kleveničke, reči mržnje, preteće, seksualno orijentisane reči ili bilo kakav materijal koji ne poštuje zakon vaše zemlje, zemlje gde su “poljoprivredne-masine.com” hostovane kao i međunarodni zakon. Čineći to, rizikujete da budete odmah i zauvek izbačeni, uz obaveštenje vašeg Internet provajdera ako mi tako zahtevamo. E-mail adrese svih postova se beleže da bi pomogle u ispunjavanju ovih uslova.


Korisnički panel