Profil korisnikapele

Statistika

 • Registrovan: 11-12-2012 15:33:02
 • Poslednja poseta: 14-01-2013
 • Aktivnih oglasa: 0
 • Poslatih oglasa: 0
 • Poslatih pitanja: 0
 • Poslatih iskustava: 0
 • Poslatih saveta: 1
 • Poslatih komentara: 0
 • Korisnih kometara: 7

Sve mašine koje korisnik ima

EXPLORER³

(2008 - )

 • Sva pitanja: 0
 • Sva iskustva: 0
 • Svi saveti: 0
 • Svi oglasi: 1
Svi saveti

1 korisnika već ima ovu mašinu!

Sve mašine koje je korisnik vozio

Korisnik nije dodao ništa!

Sve mašine koje korisnik želi

Korisnik nije dodao ništa!

Korisnički panel